Általános Szerződési Feltételek

 

1. Jelentkezés a képzésre
 • A Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat, tanfolyamainak ismertetőjét és témájának pontos leírását, oktatóinak felsorolását és bemutatását, tanfolyami díjait, a tanfolyamok helyszíneit és a kapcsolati űrlapot közzéteszi a honlapján.
 • A képzésekre csak a honlapon, online lehet jelentkezni.
 • A „Jelentkezés a tanfolyamra” gomb megnyomásával a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.
 • A jelentkezéseket a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat a beérkezés sorrendjében fogadja, feldolgozza, visszaigazolja és a tanfolyammal kapcsolatos aktuális információról a jelentkezőket tájékoztatja.
 • Kismamazóna Baba- Mama Segítő Szolgálat az időpont és helyszín változtatásának a jogát fenntartja.
2. Fizetési feltételek
 • A jelentkező a tanfolyami díj megfizetését a jelentkezés visszaigazolását követően átutalással köteles teljesíteni a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat által, a visszaigazoláskor megadott számlaszámra.
 • A jelentkezés a tanfolyami díj megfizetésével válik véglegessé.
 • Amennyiben a jelentkező nem vesz részt a Kismamazóna tanfolyamán, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • Amennyiben a tanfolyam résztvevőinek létszáma nem éri el a min. 5 főt vagy 5 párt úgy a tanfolyam a jelentkező hibáján kívül nem valósul meg, a már befizetett tanfolyami részvételt előre egyeztetve egy másik időpontra áthelyezzük, vagy a tanfolyami díjat -kizárólag ebben az esetben- visszafizetjük.
 • A tanfolyamokon kizárólag az vehet részt, aki a tanfolyami díjat megtéríti. Önmagában a jelentkezési szándék nem elegendő a részvéthez.
3. A tanfolyami díj tartalmazza

A Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat által szervezett helyszíneken tartandó képzések személyi és technikai feltételeinek biztosítását és az e-jegyzetet.

4. Számlázás

A jelentkező a visszaigazolást követően, a megadott bankszámlára átutalt teljes tanfolyami díj befizetéséről e-számlát kap.

5. Lemondási feltételek
 • A Kismamazóna tanfolyamain történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 15. napig.
 • A beérkezett lemondást a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat legkésőbb 48 óra múlva visszaigazolja, ebben az esetben a jelentkező a tanfolyami díjat nem igényelheti vissza, de a lemondott tanfolyam helyett regisztrálhat másik időpontra.
6. A Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat vállalja
 • A tanfolyamok megszervezését, megtartását.
 • Tájékoztatást a tanfolyamokról.
 • Az előre nem látott okból történő tanfolyam elmaradására a pótnap kijelölését és a tanfolyam megtartását.
  7. A tanfolyamokra jelentkező vállalja
 • A tanfolyam rendjének betartását.
 • A tanfolyamra való pontos megjelenést.
 • A Kismamazóna tanfolyamain kapott anyagokat nem sokszorosítja semmilyen módon, a tanfolyamról semmilyen képi-és hanganyagot nem készít.
 • A megkapott Kismamazóna tanfolyami anyagokat másokkal semmilyen módon nem osztja meg (pl. barát, rokon, kolléga stb. számára emailben tovább nem küldi, tárhelyen nem osztja meg ill. semmilyen fájlmegosztó szolgáltatásra nem küldi tovább, pl. Youtube, ncore vagy bármilyen torrent). A jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jellegű jogsértés esetén a Kismamazóna Baba-mama Segítő Szolgálata kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 • Továbbá a jelentkező vállalja, hogy a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat csapatának bármelyik tagját bármilyen jellegű atrocitásnak, fenyegetésnek, bántalmazásnak teszi ki (legyen az telefonon, emailben, bármilyen üzenetben, közösségi oldalon, vagy személyesen történő), az szintén jogi következményeket von maga után.
 • A jelentkező vállalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény előírásainak betartását.
 • Vállalja az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását.
8. Adatkezelés, titoktartás
 • A jelentkező a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat tanfolyamaira való jelentkezéskor tudomásul veszi és elfogadja a Kismamazóna jelen Adatkezelési Tájékoztatóját.
 • Mind a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat, mind a Kismamazóna tanfolyamaira jelentkező kötelezi magát, hogy a tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, ami egy harmadik fél részére történő átadása az érintett fél hátrányára válhat, bizalmasan, üzleti titokként kezeli.
 • A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat tanfolyamairól képfelvétel készülhet, melyet a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat kizárólag saját weboldalán felhasználhat. A felvételeken résztvevők, csak a beleegyezésükkel nevesíthetők és semmi féle követeléssel nem élhetnek a felvétel készítőivel szemben.
 1. 09. 05.

Siposné Szelei Zsuzsanna EV